Zorgtoeslag recht

Om zorgtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn. Zorgtoeslag is een bijdrage in de in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering.

Voorwaarden zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder. De zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning. Uw eventuele toeslagpartner heeft ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn voor de zorgtoeslag?

Om recht te hebben op zorgtoeslag mag uw toetsingsinkomen niet te hoog zijn. Als u een toeslagpartner hebt, tellen beide inkomens mee.

Lees in de tabel hieronder wat de inkomensgrenzen per jaar zijn.

JaarMaximaal inkomenzonder toeslagpartnerMaximaal inkomenvan toeslagpartners samen
2021€ 31.138€ 39.979
2020€ 30.481€ 38.945
2019€ 29.562€ 37.885
2018€ 28.720€ 35.996
2017€ 27.857€ 35.116

Het inkomen dat telt voor toeslagen is het ’toetsingsinkomen’

Als u toeslag aanvraagt, moet u altijd uw toetsingsinkomen voor dat jaar opgeven. Ook als u maar voor een deel van het jaar toeslag aanvraagt, geeft u voor het hele jaar uw inkomen op.

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Dat hangt af van uw situatie:

  • Doet u belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw verzamelinkomen uit uw definitieve aanslag inkomstenbelasting.
  • Doet u geen belastingaangifte? Dan is uw toetsingsinkomen gelijk aan uw belastbare loon. Uw belastbare loon staat op uw jaaropgaaf en heet ook wel ‘bedrag voor de loonheffingen (LH of LB)’ of ‘fiscaal loon’.

Hoe weet ik mijn inkomen als het jaar nog niet voorbij is?

Is het jaar nog niet voorbij? Dan hebt u nog geen definitieve belastingaanslag of jaaropgaaf gekregen. Uw inkomen moet u dan zo goed mogelijk schatten.

Het inkomen van uw toeslagpartner of medebewoner telt ook mee

Hebt u een toeslagpartner? Dan tellen we het toetsingsinkomen van uw partner op bij uw inkomen.

Ik heb een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner

Uw toeslag berekenen we altijd over uw gezamenlijke jaarinkomen. Hebt u maar een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Bijvoorbeeld door een scheiding? Of door een verhuizing of door een overlijden? Ook dan gaan we uit van het gezamenlijke jaarinkomen. Maar dan alleen over de periode dat u elkaars toeslagpartner of medebewoner was.

Voorbeeld

U krijgt samen met uw toeslagpartner zorgtoeslag. Uw geschatte jaarinkomen is € 15.000 en dat van uw partner € 20.000. Vanaf 1 juli bent u na een scheiding geen toeslagpartners meer. Uw zorgtoeslag tot 1 juli berekenen we met uw gezamenlijke jaarinkomen van € 35.000. De toeslag vanaf 1 juli berekenen we met alleen uw inkomen van € 15.000.

Moet u terugbetalen?

Het kan voorkomen dat u toeslag moet terugbetalen die u eerder dit jaar al hebt gekregen. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden en uw ex na de scheiding meer gaat verdienen. Of als u huurtoeslag hebt, uw kind het huis uitgaat en dan inkomen krijgt. Uw gezamenlijke jaarinkomen wordt dan hoger voor de periode dat u nog bij elkaar woonde. Hebt u recht op minder toeslag over die periode? Dan moet u dus terugbetalen.

Buitenlands inkomen telt mee

Buitenlands inkomen telt mee voor de hoogte van uw toeslag. U hebt buitenlands inkomen als u bijvoorbeeld in het buitenland werkt voor een buitenlandse werkgever. Of als u in het buitenland hebt gewerkt en nu pensioen krijgt van uw buitenlandse werkgever.

Ieder jaar vragen wij u uw buitenlands inkomen aan ons door te geven. Deze gegevens hebben wij nodig om uw inkomen vast te stellen. U ontvangt hiervoor het formulier Opgaaf wereldinkomen.

Internationaal vrijgesteld inkomen telt mee

Ook inkomen dat op grond van internationale regelingen is vrijgesteld van inkomstenbelasting, telt mee voor de hoogte van uw toeslag. Bijvoorbeeld als u werkt bij een internationale organisatie als de Verenigde Naties, de Europese Unie of het Internationaal Gerechtshof.

Als u 18 jaar wordt, kunt u zorgtoeslag krijgen

Bent u 18 jaar of ouder? Vanaf deze leeftijd kunt u zorgtoeslag aanvragen als u ook aan de andere voorwaarden voldoet.

Ik word 18 jaar

U kunt zorgtoeslag krijgen vanaf de maand die volgt op de maand waarin u 18 jaar bent geworden. U moet namelijk vanaf die maand premie voor uw zorgverzekering betalen.

Voorbeeld
U wordt in augustus 18 jaar en voldoet aan de voorwaarden voor zorgtoeslag. U krijgt vanaf 1 september zorgtoeslag.

Ik ben jonger dan 18 jaar

Tot 18 jaar bent u gratis verzekerd tegen ziektekosten. U betaalt dus geen premie en krijgt daarom geen zorgtoeslag. Ook als u jonger bent dan 18 jaar en een kind hebt, hebt u geen recht op zorgtoeslag. U bent namelijk allebei gratis verzekerd tegen ziektekosten.

Mijn toeslagpartner is jonger dan 18 jaar

Als u zelf 18 jaar of ouder bent, maar uw toeslagpartner is jonger dan 18, kunt u zorgtoeslag krijgen. U krijgt dan de helft van het toeslagbedrag voor iemand met een meerderjarige toeslagpartner. Het inkomen van uw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Gerelateerde berichten

Energie Toeslag

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800? U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient…

Woonkosten Toeslag

Wat is de Woonkostentoeslag?Woonkostentoeslag is een bijdrage in de woonkosten. U kunt tijdelijk woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling en buiten uw eigen schuld is gedaald. Hierdoor zijn uw woonkosten in verhouding…

Studie Toeslag

Wat is studie toeslag?De studietoeslag is een bedrag dat u kunt ontvangen als u door een structurele medische beperking niet in staat bent om naast uw studie inkomen te verdienen. De studietoeslag wordt…

Loon Suppletie (Uwv)

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gaat u weer aan het werk? Dan kan het zijn dat u minder gaat verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen….

Huurtoeslag (Onder de 23)

Om de maximale Huurtoeslag te ontvangen dient u minimaal 23 jaar oud te zijn. Toch is het wanneer u jonger bent vaak mogelijk om (gedeeltelijk) huurtoeslag aan…

Individuele inkomenstoeslag

Heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag? Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *