Toeslagen

Er zijn veel wettelijke regelingen voor toeslagen en kortingen. Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget.
Of jij recht hebt op deze toeslagen hangt af van je persoonlijke omstandigheden.

Huurtoeslag:

De huurtoeslag, een inkomensafhankelijke toeslag, is een tegemoetkoming in de huurkosten van de Nederlandse overheid voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Om huurtoeslag te kunnen krijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: De huurwoning moet als passend worden beschouwd

Zorgtoeslag:

Dankzij de zorgtoeslag die in 2006 is ingevoerd blijft de zorg voor iedereen betaalbaar. Zorgtoeslag is dus eigenlijk een bijdrage van de overheid (de Belastingdienst) aan de Nederlandse bevolking om zo de kosten van een zorgverzekering te kunnen drukken. Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag.

Kinderopvangtoeslag:

De Wet van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang), sinds 1 augustus 2010 met de citeertitel Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, is een Nederlandse wet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die kinderopvangtoeslag regelt, en ook als doel heeft de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen te waarborgen en de arbeidsparticipatie van jonge ouders te verhogen.

In deze wet geldt een peuterspeelzaal niet als kinderopvang. Er wordt daarvoor dan ook geen kinderopvangtoeslag verstrekt.Ben jij benieuwd of je hier ook voor in aanmerking komt?
Neem dan contact op met mij via de contact pagina