Verhuis Subsidie

Wie een verhuizing heeft doorgemaakt kan er over mee praten. Verhuizen is enorm kostbaar. Dat is de reden waarom velen op zoek gaan naar vormen van subsidie voor bij een verhuizing.

De prijs van een verhuizing

Wat voor verhuizing kies jeWat zit er bij de verhuizing inbegrepenHoeveel verhuizersPrijs
Een verhuizing waarbij je het meeste zelf doetVerhuiswagen plus chauffeur1Tussen 585 en 695 euro
Een verhuizing waarbij je de essentiële zaken uitbesteedtVerhuiswagen plus chauffeur plus inpakhulp2Tussen 895 en 1025 euro
Een verhuizing waarbij je de meeste hulp krijgtVerhuiswagen plus chauffeur plus inpakhulp plus klussenhulp plus extra verhuizer4Tussen 1350 en 1640 euro

Subsidie bij een normale verhuizing

Ga je verhuizen op de normale manier, zonder dat er een vorm van noodzaak voor is, dan krijg je vrijwel zeker geen subsidie. De overheid voorziet niet in middelen om jouw verhuizing te bekostigen omdat dit kosten zijn die je zelf hoort te kunnen dragen. We gaan er in dit geval van uit dat er geen specifieke noodzaak is en dat je een inkomen hebt wat boven de bijstandsnorm ligt. Er zijn uiteraard genoeg uitzonderingen waarin je wel een vorm van subsidie krijgt.

Een verhuizing vanwege een beperking

Heb je een fysieke beperking, dan is het doorgaans niet mogelijk dat je in de oude woning blijft wonen. In dat geval zal je moeten verhuizen naar een woning die geschikt is voor mensen met lichamelijke gezondheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan een gelijkvloerse woning of een woning met een (trap)lift. In dit soort gevallen krijg je te maken met een vorm van subsidie die ook wel de verhuisvergoeding heet. De verhuisvergoeding heeft een waarde die per gemeente anders is. Je moet voor deze subsidie naar het loket van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je moet er een indicatie voor aanvragen bij de gemeente. Daarna kom je in aanmerking voor een aangepaste woning. Is er een dergelijke woning beschikbaar dan krijg je een budget om te verhuizen wat kan oplopen van 2500 tot 4000 euro afhankelijk van de gemeente waar je woont.

Een subsidie voor mensen met een bijstandsinkomen

Heb je met jouw gezin een inkomen wat onder of rond de bijstandsnorm ligt, dan kom je in aanmerking voor een subsidie in de vorm van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is iets wat je aanvraagt via de gemeente. Je meldt je bij het loket voor Werk en Inkomen. Daar krijg je te horen onder welke voorwaarden je de bijzondere bijstand kan krijgen. Je moet inkomensbewijzen overleggen om aan te tonen dat je niet zelf je verhuizing kan bekostigen. Daarnaast moet de verhuizing gedwongen zijn en niet uit luxe. Denk bijvoorbeeld aan een inkomen wat zodanig gedaald is dat je de oude woning niet meer kan betalen. Een gedwongen verhuizing kan je dus bekostigen op deze manier wanneer je de middelen echt niet hebt. Denk er daarbij aan dat je zaken als een nieuwe vloerbedekking, verf voor de muren en gordijnen vergoed kan krijgen. Zaken als meubels zal je alsnog zelf moeten betalen.

Wil je meer informatie over Bijzondere Bijstand, klik dan hier.

Een subsidie vanwege sloop

woon je in een huis wat gesloopt gaat worden, dan moet de gemeente of de woningstichting voorzien in een nieuwe woning voor jou. Omdat je naast een ander adres ook een nieuw huis in te richten krijgt, krijg je een verhuisvergoeding in dit geval aangeboden. Die vergoeding gaat in dit geval eveneens alleen om de meest noodzakelijke zaken bij een verhuizing zoals vloerbedekking, verf en gordijnen. Ook hier geldt dat je voor luxe zaken geen vergoeding zal krijgen. Een subsidie vanwege sloop kan oplopen van 1500 tot 2500 euro. Het is geen vetpot, maar je hebt er net voldoende aan om je te settelen in je nieuwe huis.

Een vergoeding van je werkgever

Gaat jouw werkgever verhuizen en moet jij daardoor ook gaan verhuizen om in dienst te blijven, dan kom je bij je werkgever in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Dit houdt in dat je een vergoeding krijgt voor de kosten van het verhuisbedrijf en om je huis opnieuw in te richten. Deze vergoeding is zeer afhankelijk van het budget wat de werkgever heeft voor de verhuizing en het aantal jaren wat jij al in dienst bent bij het bedrijf. De vergoeding is hoger dan wat je in de eerdere gevallen zag. Het tarief kan oplopen tot 5000 euro.

Verhuizen waarbij je op de prijs let

bij een verhuizing let je zo goed mogelijk op de prijs. Dat doe je door in eerste instantie offertes op te vragen om te vergelijken. Dit kan je een voordeel oplopend tot 20 procent opleveren en is dus absoluut de moeite waard.

Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

U kunt verhuiskostenvergoeding krijgen als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd. Stopt uw huur omdat uw verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren? Ook dan heeft u recht op verhuiskostenvergoeding van uw verhuurder. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en herinrichten.

Hoogte verhuiskostenvergoeding

Hoeveel van uw verhuiskosten u vergoed krijgt, ligt aan uw woonruimte en de verhuisdatum:

  • Zelfstandige woningVoor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt sinds 29 februari 2020 een minimumbijdrage van € 6.253.
    Verhuisde u in de periode 28 februari 2019 – 28 februari 2020? Dan is de minimumbijdrage € 6.095.
    Verhuisde u in de periode 16 februari 2018 – 27 februari 2019? Dan is de minimumbijdrage € 5.993.
    Verhuisde u in de periode 28 februari 2017 – 15 februari 2018? Dan is de minimumbijdrage € 5.910.
    Verhuisde u in de periode 2 maart 2016 – 27 februari 2017? Dan is de minimumbijdrage € 5.892.

De minimumbijdrage wijzigt elk jaar voor 1 maart. De bijdrage wijzigt met het percentage van de inflatie over het vorige jaar (consumentenprijsindex). De actuele tekst van de regeling kunt u vinden in de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.
 

  • KamerVoor kamers geldt geen minimumbedrag, omdat de verhuiskosten en herinrichtingskosten van kamers doorgaans lager zijn.

Schadevergoeding bovenop verhuiskostenvergoeding

Heeft u schade door de renovatie die de verhuiskostenvergoeding niet (volledig) dekt? Dan kunt u proberen een schadevergoeding te krijgen. Deze komt dan bovenop de verhuiskostenvergoeding.

Verhuiskostenvergoeding bij wisselwoning

Verhuist u tijdelijk naar een wisselwoning? En staat in het contract duidelijk dat het om een wisselwoning gaat voor de duur van de renovatie van de woonruimte? Dan moet de verhuurder alleen 1 keer een vergoeding voor de verhuiskosten betalen. Dit geldt ook bij verhuizing naar een tijdelijke woning die wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.

Uitkering in geld of natura

Uw verhuurder kan u aanbieden om in plaats van de vergoeding de verhuizing voor u te regelen. En uw nieuwe woning van binnen te schilderen en te stofferen. De verhuurder mag dit aanbod doen. U hoeft het aanbod niet te accepteren en kunt in plaats daarvan om de minimumvergoeding vragen. Op grond van de verhuiskostenregeling is de verhuurder dan verplicht de minimumvergoeding in geld aan u te betalen.

Geld van gemeente en van verhuurder

Het kan zijn dat u door de renovatie ook geld krijgt van uw gemeente. U behoudt dan toch het recht op de verhuiskostenvergoeding van de verhuurder. Wel kan de verhuurder de bijdrage verlagen met het bedrag dat u van de gemeente krijgt. Gemeenten en verhuurders kunnen hierover afspraken maken.

Verhuizing niet nodig

Bij sommige renovatiewerkzaamheden is een verhuizing niet nodig en is er dus geen sprake van een verhuiskostenvergoeding. Dit kan de verhuurder vermelden in het renovatievoorstel. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u de rechter verzoeken om uitspraak te doen.

Hulp nodig bij het aanvragen van Verhuis subsidie/Bijzondere bijstand of meer informatie? Neem dan contact op via het contact formulier of lees eens de pagina Bijzondere Bijstand

Gerelateerde berichten

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk…

Ziektekosten Belasting Aftrekbaar

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of hulpmiddelen. Aftrek zorgkosten Als u zorgkosten hebt, mag…

De 10% Regeling

Hebt u niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner? En stijgt het jaarinkomen van deze persoon na zijn vertrek? Dit inkomen telt ook nog mee over de periode voor zijn vertrek. Het…

Zorgverzekering uitleg

Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. U kunt zich namelijk op verschillende manieren verzekeren. Restitutiepolis U kunt kiezen voor een restitutiepolis. U kiest zelf uw zorgverlener. Raadpleeg de…

Verschillen tussen de Zorgwetten

Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), de wijkverpleging (Zorgverzekeringwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz). Vanuit welke wet…

Help ondernemers door de coronacrisis

Kleine ondernemers geven kleur, vernieuwing en persoonlijkheid aan een globale economie die er overal steeds meer hetzelfde uitziet. Stel je een stadscentrum voor zonder lokale winkels, galerien,…