Ziektekosten Belasting Aftrekbaar

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of hulpmiddelen.

Aftrek zorgkosten

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.

Voorwaarden aftrek zorgkosten

Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
 • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor u bijzondere bijstand hebt gekregen.
  Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
  Hebt u zorg nodig die onder het basispakket valt en kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u misschien betalen voor de zorg. Deze kosten kunt u niet aftrekken.
 • Wij kunnen u vragen uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.

Let op!

De volgende tegemoetkomingen hoeft u niet van het aftrekbare bedrag af te halen:

 • de tegemoetkoming die u hebt gekregen via het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt als chronisch zieke of gehandicapte
 • de tegemoetkoming die u kreeg van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) omdat u arbeidsongeschikt was
 • de tegemoetkoming specifieke zorgkosten die u kreeg van de Belastingdienst

Berekening aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten

Met de berekening hieronder berekent u uw aftrekbedrag specifieke zorgkosten.

Te verhogen uitgaven specifieke zorgkosten
Voorgeschreven medicijnen
………………
Hulpmiddelen
………………
 Andere aanpassingen
………………
Vervoerskosten
………………
Dieet op voorschrift 
van een arts of diëtist

………………
Extra gezinshulp
………………
Extra uitgaven voor 
kleding en beddengoed

………………
Tel op te verhogen uitgaven 
specifieke zorgkosten

……………… A
U mag dit bedrag misschien verhogen, 
afhankelijk van uw leeftijd en drempelinkomen.
Vermenigvuldig A met het percentage 
van uw verhoging specifieke zorgkosten

 ……………… B +
Tel op A+B
………………
Overige specifieke zorgkosten
Genees- en heelkundige hulp
………………
Reiskosten ziekenbezoek
……………… +
Tel op: Totaal specifieke zorgkosten
……………… C
Drempelbedrag
……………… D –
Trek af: C min DUw aftrekbedrag 
specifieke zorgkosten:

………………

Drempelbedrag 2020

Uw drempelbedrag voor specifieke zorgkosten in 2020 is afhankelijk van uw drempelinkomen en of u een fiscale partner hebt.

U hebt niet het hele jaar een fiscale partner

Hebt u niet het hele jaar een fiscale partner? U berekent alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt.

Drempelinkomen
meer dan
Drempelinkomen
niet meer dan
 Drempel
€ 7.863€ 136
€ 7.863€ 41.7651,65% van het drempelinkomen
€ 41.765€ 689 + 5,75% van het bedrag boven € 41.765

U hebt het hele jaar een fiscale partner

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan telt u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Gezamenlijk
drempelinkomen
meer dan
Gezamenlijk 
drempelinkomen 
niet meer dan
 Drempel
€ 15.726€ 272
€ 15.726€ 41.7651,65% van het drempelinkomen
€ 41.765€ 689 + 5,75% van het bedrag boven € 41.765

Geen zorgverzekering afgesloten?

Hebt u kosten gemaakt die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering, mag u wel aftrekken.

Zorgkosten in het buitenland

Gaat u naar het buitenland om behandeld te worden voor ziekte of invaliditeit? Of wordt iemand voor wie u zorgkosten mag aftrekken in het buitenland behandeld? Dan zijn deze kosten aftrekbaar voor zover u voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Ook de reiskosten die alleen op de behandeling betrekking hebben, zijn aftrekbaar. Verblijft u of degene voor wie u de zorgkosten mag aftrekken, vóór, tijdens of na de behandeling in bijvoorbeeld een hotel? Deze kosten zijn niet aftrekbaar.

Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.

Bereken uw aftrek

Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. 
U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag.
En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Voor wie mag u zorgkosten aftrekken?

U kunt de gemaakte zorgkosten aftrekken voor:

 • u en uw fiscale partner
 • uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, als zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

U mag ook de door u betaalde kosten voor de volgende personen aftrekken, als zij niet in staat waren om deze zelf te betalen:

 • ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie u in gezinsverband woont
  Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg).
 • ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg
  Iemand is afhankelijk van uw zorg als hij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en hierdoor weinig of geen belasting betaald?

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan hebt u misschien recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten.

U hoeft de tegemoetkoming niet apart aan te vragen, u krijgt vanzelf bericht. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden.  

Wanneer krijgt u de tegemoetkoming?

De uitbetaling van de tegmoetkoming krijgt u apart naast de teruggaaf van de belasting. U krijgt eerst een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Daarna ontvangt u de tegemoetkoming. Mocht de tegemoetkoming niet blijken te kloppen, kunt u een herziening van de tegemoetkoming krijgen.

Waarom een tegemoetkoming?

Als u een laag inkomen hebt, houdt u een laag belastbaar inkomen over. Dan hoeft u ook maar weinig belasting te betalen. Misschien hebt u recht op heffingskortingen. Dat zijn kortingen op de belasting, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Door uw recht op heffingskortingen kan het zelfs zijn dat u geen belasting hoeft te betalen. Dit komt omdat het bedrag aan heffingskortingen hoger is dan de belasting die u moet betalen.

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en weinig of geen belasting betaald door uw recht op heffingskortingen? Dan maken wij een nieuwe berekening van de verschuldigde belasting. Dit keer zonder aftrek van de specifieke zorgkosten. Want als u die uitgaven voor specifieke zorgkosten niet had gehad, had u misschien een hoger bedrag aan heffingskortingen kunnen gebruiken. Krijgt u op basis van onze nieuwe berekening ook een teruggaaf? Dan krijgt u dat bedrag alsnog uitbetaald. Dit is de tegemoetkoming.

Gerelateerde berichten

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk…

De 10% Regeling

Hebt u niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner? En stijgt het jaarinkomen van deze persoon na zijn vertrek? Dit inkomen telt ook nog mee over de periode voor zijn vertrek. Het…

Zorgverzekering uitleg

Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. U kunt zich namelijk op verschillende manieren verzekeren. Restitutiepolis U kunt kiezen voor een restitutiepolis. U kiest zelf uw zorgverlener. Raadpleeg de…

Verschillen tussen de Zorgwetten

Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), de wijkverpleging (Zorgverzekeringwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz). Vanuit welke wet…

Help ondernemers door de coronacrisis

Kleine ondernemers geven kleur, vernieuwing en persoonlijkheid aan een globale economie die er overal steeds meer hetzelfde uitziet. Stel je een stadscentrum voor zonder lokale winkels, galerien,…

Loon Suppletie (Uwv)

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gaat u weer aan het werk? Dan kan het zijn dat u minder gaat verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen….