Valys Pas (Vervoer)

Wat is Valys

Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio willen maken. Op familiebezoek of een dagje erop uit? Voor de korte afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25km vanaf uw woonadres. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming brengt.

Valys nieuwe stijl: reizen met taxi of met taxi & trein

Naast Valys Basis, taxivervoer dat u van deur tot deur brengt, biedt Valys u ook verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. Met Valys kunt u een treinreis onder begeleiding maken met Valys Begeleid of, als u zelfstandig wilt reizen, met Valys Vrij. U kunt met Valys tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur ’s nachts reizen. Uw reis mag nooit na 1.00 uur ’s nachts eindigen. U moet voor dit tijdstip op uw bestemming aankomen.

Om u te helpen een keuze te maken in het vervoer dat het beste bij u past, bieden wij u verschillende manieren om kennis te maken met Valys Begeleid en Valys Vrij. U mag bijvoorbeeld altijd gratis een begeleider meenemen, ook in de trein. Wilt u Valys Begeleid of Valys Vrij eens proberen? Dan is de eerste treinreis gratis. Ook organiseren wij zogenaamde Valys Instapdagen, waar u een compleet begeleide reis kunt maken naar een leuke locatie. U kunt dan meteen ervaren hoe het is om met een Valys Ambassadeur te reizen of hoe het Valys Reismaatje precies werkt.

Valys Basis

Valys Basis is er voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten uw regio. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25km vanaf uw woonadres. Valys Basis brengt u waar u met het lokale of regionale vervoerssysteem niet kunt komen. Voor een bezoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen.

Met Valys Basis krijgt u voor een aantrekkelijk tarief taxivervoer.

Valys Begeleid

Valys Begeleid is vervoer van deur tot deur met taxi en trein (2e klas) onder begeleiding. Valys Begeleid is er voor mensen die naast met de taxi, ook met de trein willen en kunnen reizen. Niet alleen, maar onder volledige begeleiding. Een Valys Reisassistent helpt u van de taxi naar de trein (en omgekeerd). En in de trein maakt u gebruik van het Valys Reismaatje. Dit is een soort telefoon waarmee altijd bekend is waar u bent en waarmee u direct contact kunt leggen met Valys als u hulp nodig heeft.

Met Valys Begeleid kunt u meer reiskilometers maken met uw persoonlijk kilometer budget, omdat alleen de taxi kilometers van uw pkb gaan. U kunt hierdoor vaker op stap en ook langere reizen maken. Met Valys Begeleid kunt u op meer dan 100 treinstations in- en uitstappen. 

Hoe werkt Valys Begeleid?

Met Valys Begeleid reist u op de volgende manier:

 • u wordt thuis door de taxi opgehaald en naar het station gebracht;
 • u boekt uw reis online via uw eigen Valys pagina, de Valys-app of telefonisch;
 • op het station wordt u door een Reisassistent vanaf de taxi begeleid naar het perron waar uw trein zal vertrekken;
 • u ontvangt van de Reisassistent een tijdelijke Valys Treinpas waarmee u uw treinreis kunt maken;
 • de treinreis is op basis van 2e klas;
 • als u een rolstoel nodig heeft voor het vervoer van de taxi naar de trein (en bij aankomst weer naar de taxi) dan krijgt u een tijdelijke rolstoel;
 • bij de trein krijgt u het Valys Reismaatje. Het Reismaatje weet precies waar u zich bevindt en kan u waarschuwen als u bijvoorbeeld te vroeg of te laat uit de trein zou stappen. Ook kunt u met één druk op de knop contact leggen met Valys. Zo bent u tijdens de treinreis altijd in staat om contact te houden met Valys;
 • u ontvangt ook nog een persoonlijk reisschema dat u precies laat zien waar u moet uit- of overstappen;
 • als u moet overstappen, wordt u door een Reisassistent opgewacht en begeleid naar uw aansluitende trein;
 • als u op uw station van bestemming bent aangekomen,wordt u door een Reisassistent opgewacht en naar de gereedstaande taxi begeleid;
 • de taxi brengt u vervolgens naar uw eindbestemming.

In de planning van uw reis zorgen wij ervoor dat u zo min mogelijk hoeft over te stappen. U wordt bij het overstappen begeleid door de Reisassistent. U kunt met Valys Begeleid reizen van 6.00 uur ’s ochtends tot 01.00 uur ’s nachts.

Voor wie is Valys Begeleid?

Valys Begeleid is bedoeld voor de pashouders die (nog) niet geheel zelfstandig met de trein durven reizen. Of geen of weinig ervaring hebben met het reizen met de trein. Juist om de drempel van het reizen met de trein weg te nemen, is er op alle momenten waarop begeleiding nodig is, professionele assistentie aanwezig. Dit maakt Valys Begeleid interessant voor een grote groep reizigers die tot nu toe uitsluitend van de taxi gebruik maakten. Onze Reisassistenten begeleiden u naar en van de trein. Daarnaast regelt Valys voor u NS Reisassistentie indien u gebruik wenst te maken van een brug om in of uit de trein geholpen te worden.

Beschikbare stations

Valys Begeleid is beschikbaar op alle stations waar NS Reisassistentie mogelijk is. Dit zijn er meer dan 100.

Valys Vrij:

Zelfstandig en veilig reizen van deur tot deur, met taxi en trein

Valys Vrij is vervoer van deur tot deur met taxi en trein, waarbij u zelfstandig met de trein reist. Met Valys Vrij heeft u meer keuze en grotere vrijheid om zelfstandig te reizen. U heeft meer reismogelijkheden met uw persoonlijk kilometer budget. U kunt hierdoor vaker of langer reizen. 

Een Valys Vrij reis is nooit duurder dan reizen met de taxi. U kunt zelf uw hele reis in één keer boeken, ook als u NS Reisassistentie op een station nodig heeft. U bent er met Valys Vrij van verzekerd dat de aansluitende taxi altijd op het station voor u klaarstaat om u naar uw eindbestemming te brengen.

Met Valys Vrij kunt u op alle treinstations instappen, uitstappen of overstappen. Heeft u NS Reisassistentie nodig, dan kunt u alleen van de stations gebruikmaken waar deze service geboden wordt. Dit zijn meer dan 100 stations.

Hoe werkt Valys Vrij?

Met Valys Vrij reist u op de volgende manier:

 • u boekt uw reis online via uw eigen Valys pagina, de Valys-app of telefonisch;
 • boekt u telefonisch dan ontvangt u via de e-mail uw reisschema. Boekt u online dan ziet u uw reisschema op uw persoonlijke pagina op www.valys.nl;
 • u wordt thuis door de taxi opgehaald en naar het station gereden;
 • vanaf de taxi gaat u zelfstandig naar de trein. U checkt zelf in met uw Valys Treinpas of met uw eigen vervoersbewijs;
 • indien nodig stapt u zelfstandig over op een andere trein;
 • als u op uw station van bestemming bent aangekomen, gaat u zelfstandig naar de gereedstaande taxi;
 • de taxi brengt u vervolgens naar uw eindbestemming.

Voor wie is Valys Vrij?

Valys Vrij is bedoeld voor Valys pashouders die zelfstandig met de trein kunnen reizen en hiermee voldoende ervaring hebben. Indien u op het perron NS Reisassistentie nodig heeft om met een brug in- en uit de trein te komen, dan kunt u dat bij boeking aangeven. U wordt dan geholpen met het in- of uitstappen.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een Valyspas?

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-Begeleiderskaart;
 • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

In deze laatste verklaring neemt de gemeente de volgende aspecten op:

• Waaruit bestaat de mobiliteitsbeperking van meneer/mevrouw? Bijvoorbeeld: Meneer/mevrouw kan boven de 5 zones niet zonder ondersteuning reizen omdat hij/zij maximaal 100 meter kan lopen*
*Noem hier de mobiliteitsbeperking. In dit voorbeeld: maximaal 100 meter lopen.

• Waarom komt meneer/mevrouw niet in aanmerking voor een van de vier bovenste voorzieningen? Bijvoorbeeld: De lokale vervoersbehoefte van meneer/mevrouw wordt [op deze wijze] ingevuld, waardoor niet aan de eisen van de eerste vier documenten wordt voldaan.

NB: Bij de beantwoording van deze vragen, dient de gemeente geen medische gegevens op te geven.

U dient een kopie van een van bovengenoemde vijf documenten, samen met een pasfoto, kopie van een geldig identiteitsbewijs en een volledig ingevuld Valys aanvraagformulier op te sturen naar Valys. Vervolgens wordt beoordeeld of uw informatie volledig is en of u inderdaad in aanmerking komt voor Valys vervoer. Indien dit het geval is, ontvangt u binnen twee weken (of binnen 1 week bij een digitale aanvraag) uw pas en kunt u op stap.

Voor informatie over het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget (HPKB) kunt u terecht op de website van HoogPKB. Indien u in aanmerking komt, kunt u op deze website digitaal een Hoog Persoonlijk Kilometerbudget aanvragen.


Hulp nodig bij het aanvragen van een Valys Pas of meer informatie? Neem dan contact op via het contact formulier

Gerelateerde berichten

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk…

Ziektekosten Belasting Aftrekbaar

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of hulpmiddelen. Aftrek zorgkosten Als u zorgkosten hebt, mag…

De 10% Regeling

Hebt u niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner? En stijgt het jaarinkomen van deze persoon na zijn vertrek? Dit inkomen telt ook nog mee over de periode voor zijn vertrek. Het…

Zorgverzekering uitleg

Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. U kunt zich namelijk op verschillende manieren verzekeren. Restitutiepolis U kunt kiezen voor een restitutiepolis. U kiest zelf uw zorgverlener. Raadpleeg de…

Verschillen tussen de Zorgwetten

Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), de wijkverpleging (Zorgverzekeringwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz). Vanuit welke wet…

Help ondernemers door de coronacrisis

Kleine ondernemers geven kleur, vernieuwing en persoonlijkheid aan een globale economie die er overal steeds meer hetzelfde uitziet. Stel je een stadscentrum voor zonder lokale winkels, galerien,…