Ziektekosten Belasting Aftrekbaar

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of hulpmiddelen. Aftrek zorgkosten Als u zorgkosten hebt, mag…

De 10% Regeling

Hebt u niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner? En stijgt het jaarinkomen van deze persoon na zijn vertrek? Dit inkomen telt ook nog mee over de periode voor zijn vertrek. Het…

Loon Suppletie (Uwv)

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gaat u weer aan het werk? Dan kan het zijn dat u minder gaat verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen….

Verhuis Subsidie

Wie een verhuizing heeft doorgemaakt kan er over mee praten. Verhuizen is enorm kostbaar. Dat is de reden waarom velen op zoek gaan naar vormen van subsidie…

Huurtoeslag (Onder de 23)

Om de maximale Huurtoeslag te ontvangen dient u minimaal 23 jaar oud te zijn. Toch is het wanneer u jonger bent vaak mogelijk om (gedeeltelijk) huurtoeslag aan…

Individuele inkomenstoeslag

Heb ik recht op de individuele inkomenstoeslag? Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling…

Voedselbank

De voedselbanken helpen mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook hebben we een netwerk aan adviseurs om andere zaken op orde te krijgen….

Bijzondere Bijstand

Heeft u een laag inkomen? En plotseling hoge kosten? Dan krijgt u misschien bijzondere bijstand van uw gemeente Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand…

Zorg Gemeentepolis

Wist u dat in Nederland ruim 330 gemeentes een gemeentepolis aanbied? De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een…

Vrijstelling lage eigen bijdrage Wlz (Het Cak)

Betaalt u een lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg)? En heeft u een bijstandsinkomen of heel laag inkomen? Dan kunt u mogelijk vrijstelling aanvragen…