Verschillen tussen de Zorgwetten

Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), de wijkverpleging (Zorgverzekeringwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz).

Vanuit welke wet uw zorg gefinancierd wordt, is afhankelijk van uw zorgvraag en uw situatie.

Hieronder staan enkele verschillen tussen de wetten die voor u als cliënt belangrijk kunnen zijn.

1. De plek waar u woont

 • Wmo-ondersteuning en wijkverpleging zijn mogelijk als u thuis (= zelfstandig) of in een kleinschalig wooninitatief woont. 
 • De Wlz geeft recht om in een zorginstelling te gaan wonen. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. Verhuizen naar een instelling is niet verplicht: als uw omstandigheden goed zijn kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.  

2. De instantie die de zorg toekent en betaalt

 • Wmo-ondersteuning vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente betaalt de ondersteuning ook. 
 • Wijkverpleging vraagt u aan bij een wijkverpleegkundige (thuiszorginstelling). De zorgverzekeraar betaalt de zorg.
 • Wlz-zorg vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het zorgkantoor regelt en betaalt de zorg. 

3. De duur van de indicatie

 • Een indicatie voor Wlz-zorg is levenslang.
 • Wmo-ondersteuning en wijkverpleging krijgt u voor beperkte tijd. Als u daarna nog zorg nodig heeft, moet u dat opnieuw aanvragen. 

4. De soorten zorg en ondersteuning

 • De Wmo levert maatschappelijke ondersteuning: hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving.
 • Wijkverpleging is verpleging en verzorging met een medische noodzaak; zorg zoals een verpleegkundige die pleegt te bieden.
 • De Wlz levert intensieve zorg aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. De zorgvormen kunnen dezelfde naam hebben als in de Wmo (bijvoorbeeld begeleiding) en de Zvw (bijvoorbeeld verpleging).

5. De leveringsvormen

Alle zorgwetten kennen twee leveringsvormen:

 • zorg in natura: (een zorgaanbieder regelt alles voor u)
 • persoonsgebonden budget (u krijgt een budget waarmee u zelf zorg inkoopt)

In de Wlz kunt u bij zorg in natura nog kiezen uit drie vormen:

 • verblijf (wonen in een zorginstelling)
 • volledig pakket thuis (een zorgaanbieder levert alle zorg uit uw zorgprofiel bij u thuis)
 • modulair pakket thuis (een zorgaanbieder levert onderdelen uit uw zorgprofiel bij u thuis; u kiest zelf welke onderdelen dat zijn).

6. De keuze voor een zorgaanbieder 

Bij zorg in natura regelt een zorgaanbieder dat u alle zorg krijgt. Die zorgaanbieder moet een contract hebben met de organisatie die de zorg inkoopt.

 • Wmo-ondersteuning wordt ingekocht door de gemeente. 
 • Wijkverpleging wordt ingekocht door de zorgverzekeraar.
 • Wlz-zorg wordt ingekocht door het zorgkantoor. 

Een zorgaanbieder kan met al deze organisaties een contract hebben. Maar dat is niet altijd zo. Dus het is mogelijk dat u bij Wlz-zorg uit andere zorgaanbieders moet kiezen dan wanneer u wijkverpleging en/of Wmo-ondersteuning zou krijgen. 

Bij een persoonsgebonden budget kiest u zelf uw hulpverleners uit. Die hoeven geen contract te hebben met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Die organisaties kunnen wel eisen stellen aan de kwaliteit van de hulpverleners.

7. De eigen bijdrage

 • Voor Wlz-zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ook als u Wlz-zorg thuis krijgt. 
 • De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-ondersteuning. Deze eigen bijdrage is onafhankelijk van uw inkomen. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.
 • Voor wijkverpleging hoeft u niet te betalen. 

Gerelateerde berichten

Energie Toeslag

Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800? U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient…

Woonkosten Toeslag

Wat is de Woonkostentoeslag?Woonkostentoeslag is een bijdrage in de woonkosten. U kunt tijdelijk woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling en buiten uw eigen schuld is gedaald. Hierdoor zijn uw woonkosten in verhouding…

Studie Toeslag

Wat is studie toeslag?De studietoeslag is een bedrag dat u kunt ontvangen als u door een structurele medische beperking niet in staat bent om naast uw studie inkomen te verdienen. De studietoeslag wordt…

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk…

Ziektekosten Belasting Aftrekbaar

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of hulpmiddelen. Aftrek zorgkosten Als u zorgkosten hebt, mag…

De 10% Regeling

Hebt u niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner? En stijgt het jaarinkomen van deze persoon na zijn vertrek? Dit inkomen telt ook nog mee over de periode voor zijn vertrek. Het…