Rechten en Advies

Gemeentelijke belastingen:

Ieder huishouden betaalt heffingen aan de gemeente. Denk aan rioolheffing en de reinigingsheffing. Aan het waterschap betaalt u waterschapsbelasting. Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van deze lokale lasten.

Huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau komen meestal in aanmerking voor kwijtschelding van lokale lasten. Ook huishoudens met een inkomen net boven bijstandsniveau kunnen soms (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen.

Kwijtschelding geldt niet altijd voor alle heffingen. Sommige gemeenten verlenen bijvoorbeeld alleen kwijtschelding voor onvermijdbare belastingen. De hondenbelasting valt hier niet onder.

Aanvragen

Kwijtschelding van heffingen vraagt u aan bij uw gemeente en waterschap. Meestal zit bij de nota al een formulier waarmee u het kunt aanvragen.

Soms werken de gemeente en het waterschap samen. Als u gemeentelijke heffingen krijgt kwijtgescholden, wordt u ook niet meer aangeslagen voor de waterschapsbelasting. U hoeft de kwijtschelding dan maar één keer aan te vragen.