Zorg Gemeentepolis

Wist u dat in Nederland ruim 330 gemeentes een gemeentepolis aanbied? De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en mensen met een…

Vrijstelling lage eigen bijdrage Wlz (Het Cak)

Betaalt u een lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg)? En heeft u een bijstandsinkomen of heel laag inkomen? Dan kunt u mogelijk vrijstelling aanvragen…